Створення та збереження проекту

Зміна мови на стільниці Lazarus

Перша програма


Програму скчуйте на сайті

www.lazarus.freepascal.org/